từ chối trách nhiệm

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Mong muốn của chính thành viên là được hưởng các dịch vụ do công ty cung cấp và rủi ro sẽ do chính thành viên đó gánh chịu. Tham gia các dịch vụ của công ty có nghĩa là các thành viên đồng ý rằng các dịch vụ được cung cấp bởi công ty là bình thường, hợp lý, công bằng và công bằng. Nếu đánh bạc là bất hợp pháp theo luật địa phương của thành viên, công ty không khuyến khích bạn tham gia các dịch vụ của chúng tôi. Công ty không khuyến khích công dân của mình tham gia ở bất kỳ quốc gia nào coi cờ bạc là bất hợp pháp. Nếu một thành viên vi phạm pháp luật địa phương bằng cách tham gia vào các dịch vụ của công ty, công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng trang web cung cấp dịch vụ 24/24, nhưng nếu bạn không thể truy cập trang web do các yếu tố bất khả kháng (ví dụ: máy chủ bị tấn công, cáp quang biển bị hỏng, v.v.), công ty sẽ không chịu trách nhiệm. Hoặc công ty không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, vi phạm hợp đồng hoặc không cung cấp dịch vụ do các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp cho trang web và thông tin của công ty (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ liên lạc không dây, v.v.).

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm (dù là trực tiếp hay gián tiếp) đối với các trường hợp sau:

  1. mất lợi nhuận
  2. thua lỗ trong kinh doanh
  3. mất thu nhập
  4. mất cơ hội
  5. mất dữ liệu
  6. mất uy tín hoặc danh tiếng
  7. Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào Công ty không cung cấp bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào cho các dịch vụ hiện được cung cấp, cũng như không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay giải thích nào về chất lượng, sự phù hợp, tính đầy đủ hoặc tính chính xác của các dịch vụ của mình.

Công ty có toàn quyền ngay lập tức đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm nội dung dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho thành viên và công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ đó.

Một số thông tin trên trang web có liên quan đến ngày và thời gian xuất bản. Do đó, sau một ngày giờ nhất định, thông tin liên quan có thể không còn chính xác và đúng sự thật, công ty không hứa sẽ cập nhật dự án và công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do tính kịp thời của nó.

viTiếng Việt